September 18, 2007

Meme Integrasi Kaum

Posted in Malaysia, The Cause at 11:01 am by egalitaria

I’m just copying Bob Kee’s statement on his blog, but this is an interesting project. 🙂

Saya telah ditagkan oleh sahabat saya Bob Kee untuk mengambil bahagian didalam rantaian Tag Integrasi Kaum.

Rantaian tag ini bertujuan untuk memperkukuhkan integrasi kaum di Malaysia.

Setiap orang yang kena Tag dikehendaki hanya mengetag 2 orang, satu orang dari kaum sendiri, satu orang dari kaum lain.

Sebagai contoh, jika orang Cina dikenakan tag, dia hendaklah mengetag 1 orang Cina, dan lagi satu orang bukan Cina, iaitu India atau Melayu

Tugasanya amat mudah, hanya buat pautan ke URL 2 pemblog itu , nyatakan huraian sedikit.

Oleh itu saya ingin mengetag:-

(Oops, that’s three)

Di harap tag ini kekal dalam BM.

Saya juga ingin memberikan sedikit pendapat mengenai integrasi kaum.

Salah satu prasyarat yang saya yakin perlu untuk mewujudkan integrasi kaum yang tulin dan bermakna adalah kesaksamaan diantara kaum; samada dari segi hak ataupun sosio-ekonomi, dan kesedaran sejagat bahawa kita berkongsi satu takdir sebagai sebahagian daripada gagasan yang dikenali sebagai Malaysia ini.

Advertisements

1 Comment

  1. Janet said,

    KURANG LENGKAP NEH::!!!!!!!!!!!!


Comments are closed.

%d bloggers like this: